Polityka Prywatności

positive vibes

Polityka Prywatnosci

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Klaudia Stawiarska – właściciel i administrator Serwisu, firma Klaudia Stawiarska z siedzibą 1 Frederick Road, B33 8AD , Birmingham, Wielka Brytania.
 2.   Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do KlaudiaStawiarska.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep.KlaudiaStawiarska.pl.
 3. KlaudiaStawiarska.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. KlaudiaStawiarska.pl przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Klaudia Stawiarska oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Klaudia Stawiarska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Klaudia Stawiarska , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Klaudia Stawiarska wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Klaudia Stawiarska jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi Klaudia Stawiarska, reakcji na informacje przesłane Klaudia Stawiarska z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Klaudia Stawiarska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Klaudia Stawiarska , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Klaudia Stawiarska, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Klaudia Stawiarska. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Klaudia Stawiarska oraz Produktów i usług partnerów handlowych Klaudia Stawiarska.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Klaudia Stawiarska. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. Klaudia Stawiarska będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Klaudia Stawiarska, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Klaudia Stawiarska.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Klaudia Stawiarska, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny klaudiastawiarska.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej klaudiastawiarska.pl oraz sklep.klaudiastawiarska.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony klaudiastawiarska.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę klaudiastawiarska.pl
 12. W przypadku uzyskania przez Klaudia Stawiarska wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej magdalenap.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Klaudia Stawiarska może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny klaudiastawiarska.pl i jej poddomen. Przeglądanie zawartości witryny internetowej klaudiastawiarska.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie magdalenap.com skontaktuj-sie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Klaudia Stawiarska i dostępnych na klaudiastawiarska.teachable.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Klaudia Stawiarska zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Klaudia Stawiarska za pośrednictwem klaudiastawiarska.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Klaudia Stawiarska (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Klaudia Stawiarska oraz partnerów handlowych Klaudia Stawiarska )
 4. Klaudia Stawiarska  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Klaudia Stawiarska.
 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu klaudiastawiarska.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Klaudia Stawiarska i klaudiastawiarska.pl.
 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych klaudiastawiarska.pl.
 7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Klaudia Stawiarska przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Klaudia Stawiarska nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Klaudia Stawiarska i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Klaudia Stawiarska nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Klaudia Stawiarska.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Klaudia Stawiarska nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.KlaudiaStawiarska.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Klaudia Stawiarska nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Klaudia Stawiarska serwisu i newsletterów.

This is the privacy notice for the SKLEP.KLAUDIASTAWIARSKA.PL website (Site) owned and operated by KLAUDIA STAWIARSKA respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This privacy notice will inform you as to how we look after your personal data when you visit our website (regardless of where you visit it from) and tell you about your privacy rights and how the law protects you. This privacy notice is provided in the numbered sections set out below, and you can click through to any of the headings listed.

IMPORTANT INFORMATION AND WHO WE ARE
THE DATA WE COLLECT ABOUT YOU
HOW IS YOUR PERSONAL DATA COLLECTED
HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA
DISCLOSURES OF YOUR PERSONAL DATA
INTERNATIONAL TRANSFERS
DATA SECURITY
DATA RETENTION
YOUR LEGAL RIGHTS

PURPOSE OF THIS PRIVACY NOTICE
This privacy notice aims to give you information on how KLAUDIA STAWIARSKA collects and processes your personal data through your use of this Site, including any data you may provide through this website when you access the Site, purchase a product or complete any online form, such as signing up to a newsletter or similar service. This Site is not intended for children and we do not knowingly collect data relating to children. It is important that you read this privacy notice together with any other privacy notice or fair processing notice we may provide on specific occasions when we are collecting or processing personal data about you so that you are fully aware of how and why we are using your data. This privacy notice supplements the other notices and is not intended to override them.

CONTROLLER
KLAUDIA STAWIARSKA is the controller and responsible for your personal data (collectively referred to as “Positive Vibes”, “we”, “us” or “our” in this privacy notice). We have appointed a data privacy manager who is responsible for overseeing questions in relation to this privacy notice. If you have any questions about this privacy notice, including any requests to exercise your legal rights, please contact our data privacy manager using the details set out below.

Our full CONTACT DETAILS are:

Klaudia Stawiarska SY835851D
Contact our data privacy manager at:
Email address: positivevibes@klaudiastawiarska.pl
Postal address: 1 Frederick Road, Stechford, Birmingham B33 8AD, United Kingdom

Telephone number: 0034 678 141119

You have the right to make a complaint at any time to the Information Commissioner’s Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection issues. We would, however, welcome the opportunity to address your concerns before you approach the ICO so please contact us in the first instance. You can find the ICO here www.ico.org.uk

CHANGES TO THE PRIVACY NOTICE AND YOUR DUTY TO INFORM US OF CHANGES
This version was last updated in April 2019 and historic versions can be obtained by contacting us. It is important that the personal data we hold about you is accurate and current. Please keep us informed if your personal data changes during your relationship with us.

THIRD-PARTY LINKS
Our Site may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our Site, we encourage you to read the privacy notice of every website you visit.

Personal data, or personal information, means any information about an individual from which that person can be identified. It does not include data where the identity has been removed (anonymous data). We may collect, use, store and transfer different kinds of personal data about you which we have grouped together follows:

 • Identity Data includes first name, last name, username or similar identifier.
 • Contact Data includes billing address, delivery address, email address and telephone numbers.
 • Financial Data includes payment card details.
 • Transaction Data includes [your order ID and] details of products you have purchased from us.
 • Technical Data includes internet protocol (IP) address, your login data, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform and other technology on the devices you use to access our Site.
 • Profile Data includes your username and password, purchases or orders made by you, your interests, preferences, feedback and survey responses.
 • Usage Data includes information about how you use our Site, and products.
 • Marketing and Communications Data includes your preferences in receiving marketing from us and your communication preferences.

We also collect, use and share Aggregated Data such as statistical or demographic data for any purpose. Aggregated Data may be derived from your personal data but is not considered personal data in law as this data does not directly or indirectly reveal your identity. For example, we may aggregate your Usage Data to calculate the percentage of users accessing a specific website feature. However, if we combine or connect Aggregated Data with your personal data so that it can directly or indirectly identify you, we treat the combined data as personal data which will be used in accordance with this privacy notice. We do not collect any Special Categories of Personal Data about you (for example details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions, trade union membership, information about your health and genetic and biometric data). Nor do we collect any information about criminal convictions and offences.

IF YOU FAIL TO PROVIDE PERSONAL DATA

Where we need to collect personal data by law, or under the terms of a contract we have with you and you fail to provide that data when requested, we may not be able to perform the contract we have or are trying to enter into with you (for example, to provide you with goods or services). In this case, we may have to cancel a product or service but we will notify you if this is the case at the time.

We use different methods to collect data from and about you including through:

 • Direct interactions. You may give us your Identity, Contact and Financial Data by filling in forms or by corresponding with us by post, phone, email or otherwise. This includes personal data you provide when you; (i) apply to purchase a product or receive a service; (ii) create an account on our Site; (iii) subscribe to our newsletters; (iii) request marketing to be sent to you; (iv) enter a competition, promotion or survey; or (v) give us some feedback.
 • Automated technologies or interactions.As you interact with our Site, we may automatically collect Technical Data about your equipment, browsing actions and patterns. We collect this personal data by using cookies, server logs and other similar technologies. We may also receive Technical Data about you if you visit other websites employing our cookies. Please see our cookie policy for further details.
 • Third parties. We may receive personal data about you from various third parties as follows: (i) Technical Data and Usage Data from analytics providers such as Google Analytics based outside the EU; (ii) Identity, Contact and Transaction Data from providers of customer review services such as TrustPilot and Google Customer Reviews based both inside and outside the EU.

We will only use your personal data when the law allows us to. Most commonly, we will use your personal data in the following circumstances:

 • Where we need to perform the contract we are about to enter into or have entered into with you.
 • Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.
 • Where we need to comply with a legal or regulatory obligation.

Performance of Contract means processing your data where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or to take steps at your request before entering into such a contract.

Performance of Contract means processing your data where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or to take steps at your request before entering into such a contract.

Legitimate Interest means the interest of our business in conducting and managing our business to enable us to give you the best service/product and the best and most secure experience. We make sure we consider and balance any potential impact on you (both positive and negative) and your rights before we process your personal data for our legitimate interests. We do not use your personal data for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted to by law). You can obtain further information about how we assess our legitimate interests against any potential impact on you in respect of specific activities by contacting us.

Comply with a legal or regulatory obligation means processing your personal data where it is necessary for compliance with a legal or regulatory obligation that we are subject to.

The Table below sets out more about the types of lawful basis that we will rely on to process your personal data.

Generally we do not rely on consent as a legal basis for processing your personal data other than in relation to sending third party direct marketing communications to you via email or text message. You have the right to withdraw consent to such marketing at any time by contacting us

PURPOSES FOR WHICH WE WILL USE YOUR PERSONAL DATA

We have set out below, in a table format, a description of all the ways we plan to use your personal data, and which of the legal bases we rely on to do so. We have also identified what our legitimate interests are where appropriate.

Note that we may process your personal data for more than one lawful basis depending on the specific purpose for which we are using your data. Please contact us if you need details about the specific legal basis we are relying on to process your personal data where more than one basis has been set out in the table below.

PURPOSE/ACTIVITY TYPE OF DATA LAWFUL BASIS FOR PROCESSING INCLUDING BASIS OF LEGITIMATE INTEREST
To register you as a new customer

(a) Identity 

(b) Contact

Performance of a contract with you

To process and deliver your order including:

(a) Identity

(b) Contact

(c) Financial

(d) Transaction

(a) Performance of a contract with you 

(b) Necessary for our legitimate interests (to recover debts due to us)

To manage our relationship with you which will include:

(a) Notifying you about changes to our terms or privacy policy 

(b) Asking you to leave a review or take a survey

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Transaction 

(e) Marketing and Communications

(a) Performance of a contract with you 

(b) Necessary to comply with a legal obligation

(c) Necessary for our legitimate interests (to keep our records updated, to maintain and improve the quality of our products and to study how customers view and use our products/services)

Entering a prize draw, participate in a competition or complete a survey

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Usage

(e) Marketing and Communications

(a) Performance of a contract with you 

(b) Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)

To administer and protect our business and our Site (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data)

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

(a) Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise)

(b) Necessary to comply with a legal obligation

To deliver relevant Site content to you and measure or understand the effectiveness of the content and marketing we provide and carry out with you

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Usage

(e) Marketing and Communications

(f) Technical

Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy)
To use data analytics to improve our Site, products/services, marketing, customer relationships and experiences

(a) Technical

(b) Usage

Necessary for our legitimate interests (to define types of customers for our products and services, to keep our Site updated and relevant, to develop our business and to inform our marketing strategy)
To make suggestions and recommendations to you about goods or services that may be of interest to you

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

(d) Usage

(e) Profile

Necessary for our legitimate interests (to develop our products/services and grow our business)

AUTOMATED DECISION MAKING

We use some of the personal information you provide us to conduct some level of automated decision-making – for example, we use certain personal information (for example, IP addresses or payment information) to automatically block certain potentially fraudulent transactions for a short period of time.

MARKETING

Our objective is to enable you to make choices around certain personal data uses, particularly around marketing and advertising. You can contact us in relation to these at any time.

This includes our use of Facebook Pixel which is a tracking [plug-in] which we use on our Site and which enables us to serve our relevant marketing messages and promotions to you via your Facebook account if you have one and we have agreed with Facebook that we want to do so.

Promotional offers from us

We may use your Identity, Contact, Technical, Usage and Profile Data to form a view on what we think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which products, services and offers may be relevant for you and we refer to this generally as marketing.

You will receive marketing communications from us if you have requested information from us or have expressly consented to receive them in the course of purchasing products from us or if you provided us with your details when you entered a competition or registered for a promotion and, in each case, you have not opted out of receiving that marketing.

Third-party Marketing

We will get your express opt-in consent before we share your personal data with any company outside us for marketing purposes.

Opting out

You can ask us or third parties to stop sending you marketing messages at any time by following the opt-out links on any marketing message sent to you or by contacting us at any time.

Where you opt out of receiving these marketing messages, this will not apply to personal data provided to us as a result of a product purchase, warranty registration, product experience or other transaction.

COOKIES

You can set your browser to refuse all or some browser cookies, or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this Site may become inaccessible or not function properly. For more information about the cookies we use, please see our cookie policy.

CHANGE OF PURPOSE

We will only use your personal data for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If you wish to get an explanation as to how the processing for the new purpose is compatible with the original purpose, please contact us

If we need to use your personal data for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal data without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

We may have to share your personal data with the parties set out below for the purposes set out in the table in section 4 above.

Specific External third parties such as;

 1. Shopify Inc

  Shopify acting as a processor and its affiliated companies (acting as sub-processors) based in Canada, Ireland and the United States provides the online e-commerce platform (Platform) that enables us to operate our Site as a store selling our products and services to you. Your data is stored by the Platform through Shopify’s data storage, databases and the general Shopify application on a secure server behind a firewall.

  If you choose a direct payment gateway, payment services providers ApplePay, Google Payments, PayPal and via Shopify Payments, Visa, Mastercard and Amex, Shopify stores your credit card data comprised within your Contact, Identity and Financial Data to the extent necessary. It is encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction. After that is complete, your purchase transaction information is deleted. All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

  If you opt into Shopify Pay, Shopify will store and use this information to pre-fill your checkout information.

 2. MailerLite

  MailerLite provides an email address management service, automation and marketing platform (message sending) and related services, and is a trade name of The MailerLite Group, LLC. We use these services to manage our subscriber database which includes Contact and Marketing and Communications Data for example.

  Processing may take place in the US or in other countries outside of the EU. MailerLite states that it uses its affiliates and various third party sub-processors to assist it in providing these services and that such sub-processors provide cloud hosting and storage services; content delivery and review services; assist in providing customer support; and in incident tracking, response, diagnosis and resolution services.Read More Privacy Policy of MailerLite here.

 3. Zendesk Inc

  Zendesk provides messaging, chat and communication services that we use to provide customer relationship services for our users.

  [Processing may take place in the U.S. or in other countries outside of the EU.]

 4. Printify

  Printify or as we are legally known, Printify, inc is based in Wilmington 19801, Delaware and provides us with product printing and fulfilment/delivery services. Read detailed Privacy Policy of Printify here.

 5. Printful

  Trus 

 6. Google Inc. – Google Customer Reviews

  Google Customer Reviews provides us with customer review enabling technology services so we can ask you to leave a review in connection with your purchases from us. Processing may take place in the U.S. or in other countries outside of the EU.

Other external third parties:

 • Professional advisers acting as processors or joint controllers including lawyers, bankers, auditors and insurers based in the United Kingdom who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services.
 • HM Revenue & Customs, regulators and other authorities acting as processors or joint controllers based in the United Kingdom who require reporting of processing activities in certain circumstances.

Third parties to whom we may choose to sell, transfer, or merge parts of our business or our assets. Alternatively, we may seek to acquire other businesses or merge with them. If a change happens to our business, then the new owners may use your personal data in the same way as set out in this privacy notice.

We require all third parties to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. We do not allow our third-party service providers to use your personal data for their own purposes and only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

ENGLISH

This is the privacy notice for the SKLEP.KLAUDIASTAWIARSKA.PL website (Site) owned and operated by KLAUDIA STAWIARSKA respects your privacy and is committed to protecting your personal data. This privacy notice will inform you as to how we look after your personal data when you visit our website (regardless of where you visit it from) and tell you about your privacy rights and how the law protects you. This privacy notice is provided in the numbered sections set out below, and you can click through to any of the headings listed.

IMPORTANT INFORMATION AND WHO WE ARE
THE DATA WE COLLECT ABOUT YOU
HOW IS YOUR PERSONAL DATA COLLECTED
HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA
DISCLOSURES OF YOUR PERSONAL DATA
INTERNATIONAL TRANSFERS
DATA SECURITY
DATA RETENTION
YOUR LEGAL RIGHTS

PURPOSE OF THIS PRIVACY NOTICE
This privacy notice aims to give you information on how KLAUDIA STAWIARSKA collects and processes your personal data through your use of this Site, including any data you may provide through this website when you access the Site, purchase a product or complete any online form, such as signing up to a newsletter or similar service. This Site is not intended for children and we do not knowingly collect data relating to children. It is important that you read this privacy notice together with any other privacy notice or fair processing notice we may provide on specific occasions when we are collecting or processing personal data about you so that you are fully aware of how and why we are using your data. This privacy notice supplements the other notices and is not intended to override them.

CONTROLLER
KLAUDIA STAWIARSKA is the controller and responsible for your personal data (collectively referred to as “Positive Vibes”, “we”, “us” or “our” in this privacy notice). We have appointed a data privacy manager who is responsible for overseeing questions in relation to this privacy notice. If you have any questions about this privacy notice, including any requests to exercise your legal rights, please contact our data privacy manager using the details set out below.

Our full CONTACT DETAILS are:

Klaudia Stawiarska SY835851D
Contact our data privacy manager at:
Email address: positivevibes@klaudiastawiarska.pl
Postal address: 1 Frederick Road, Stechford, Birmingham B33 8AD, United Kingdom

Telephone number: 0034 678 141119

You have the right to make a complaint at any time to the Information Commissioner’s Office (ICO), the UK supervisory authority for data protection issues. We would, however, welcome the opportunity to address your concerns before you approach the ICO so please contact us in the first instance. You can find the ICO here www.ico.org.uk

CHANGES TO THE PRIVACY NOTICE AND YOUR DUTY TO INFORM US OF CHANGES
This version was last updated in April 2019 and historic versions can be obtained by contacting us. It is important that the personal data we hold about you is accurate and current. Please keep us informed if your personal data changes during your relationship with us.

THIRD-PARTY LINKS
Our Site may include links to third-party websites, plug-ins and applications. Clicking on those links or enabling those connections may allow third parties to collect or share data about you. We do not control these third-party websites and are not responsible for their privacy statements. When you leave our Site, we encourage you to read the privacy notice of every website you visit.

Personal data, or personal information, means any information about an individual from which that person can be identified. It does not include data where the identity has been removed (anonymous data). We may collect, use, store and transfer different kinds of personal data about you which we have grouped together follows:

 • Identity Data includes first name, last name, username or similar identifier.
 • Contact Data includes billing address, delivery address, email address and telephone numbers.
 • Financial Data includes payment card details.
 • Transaction Data includes [your order ID and] details of products you have purchased from us.
 • Technical Data includes internet protocol (IP) address, your login data, browser type and version, time zone setting and location, browser plug-in types and versions, operating system and platform and other technology on the devices you use to access our Site.
 • Profile Data includes your username and password, purchases or orders made by you, your interests, preferences, feedback and survey responses.
 • Usage Data includes information about how you use our Site, and products.
 • Marketing and Communications Data includes your preferences in receiving marketing from us and your communication preferences.

We also collect, use and share Aggregated Data such as statistical or demographic data for any purpose. Aggregated Data may be derived from your personal data but is not considered personal data in law as this data does not directly or indirectly reveal your identity. For example, we may aggregate your Usage Data to calculate the percentage of users accessing a specific website feature. However, if we combine or connect Aggregated Data with your personal data so that it can directly or indirectly identify you, we treat the combined data as personal data which will be used in accordance with this privacy notice. We do not collect any Special Categories of Personal Data about you (for example details about your race or ethnicity, religious or philosophical beliefs, sex life, sexual orientation, political opinions, trade union membership, information about your health and genetic and biometric data). Nor do we collect any information about criminal convictions and offences.

IF YOU FAIL TO PROVIDE PERSONAL DATA

Where we need to collect personal data by law, or under the terms of a contract we have with you and you fail to provide that data when requested, we may not be able to perform the contract we have or are trying to enter into with you (for example, to provide you with goods or services). In this case, we may have to cancel a product or service but we will notify you if this is the case at the time.

We use different methods to collect data from and about you including through:

 • Direct interactions. You may give us your Identity, Contact and Financial Data by filling in forms or by corresponding with us by post, phone, email or otherwise. This includes personal data you provide when you; (i) apply to purchase a product or receive a service; (ii) create an account on our Site; (iii) subscribe to our newsletters; (iii) request marketing to be sent to you; (iv) enter a competition, promotion or survey; or (v) give us some feedback.
 • Automated technologies or interactions.As you interact with our Site, we may automatically collect Technical Data about your equipment, browsing actions and patterns. We collect this personal data by using cookies, server logs and other similar technologies. We may also receive Technical Data about you if you visit other websites employing our cookies. Please see our cookie policy for further details.
 • Third parties. We may receive personal data about you from various third parties as follows: (i) Technical Data and Usage Data from analytics providers such as Google Analytics based outside the EU; (ii) Identity, Contact and Transaction Data from providers of customer review services such as TrustPilot and Google Customer Reviews based both inside and outside the EU.

We will only use your personal data when the law allows us to. Most commonly, we will use your personal data in the following circumstances:

 • Where we need to perform the contract we are about to enter into or have entered into with you.
 • Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your interests and fundamental rights do not override those interests.
 • Where we need to comply with a legal or regulatory obligation.

Performance of Contract means processing your data where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or to take steps at your request before entering into such a contract.

Performance of Contract means processing your data where it is necessary for the performance of a contract to which you are a party or to take steps at your request before entering into such a contract.

Legitimate Interest means the interest of our business in conducting and managing our business to enable us to give you the best service/product and the best and most secure experience. We make sure we consider and balance any potential impact on you (both positive and negative) and your rights before we process your personal data for our legitimate interests. We do not use your personal data for activities where our interests are overridden by the impact on you (unless we have your consent or are otherwise required or permitted to by law). You can obtain further information about how we assess our legitimate interests against any potential impact on you in respect of specific activities by contacting us.

Comply with a legal or regulatory obligation means processing your personal data where it is necessary for compliance with a legal or regulatory obligation that we are subject to.

The Table below sets out more about the types of lawful basis that we will rely on to process your personal data.

Generally we do not rely on consent as a legal basis for processing your personal data other than in relation to sending third party direct marketing communications to you via email or text message. You have the right to withdraw consent to such marketing at any time by contacting us

PURPOSES FOR WHICH WE WILL USE YOUR PERSONAL DATA

We have set out below, in a table format, a description of all the ways we plan to use your personal data, and which of the legal bases we rely on to do so. We have also identified what our legitimate interests are where appropriate.

Note that we may process your personal data for more than one lawful basis depending on the specific purpose for which we are using your data. Please contact us if you need details about the specific legal basis we are relying on to process your personal data where more than one basis has been set out in the table below.

PURPOSE/ACTIVITY TYPE OF DATA LAWFUL BASIS FOR PROCESSING INCLUDING BASIS OF LEGITIMATE INTEREST
To register you as a new customer

(a) Identity 

(b) Contact

Performance of a contract with you

To process and deliver your order including:

(a) Identity

(b) Contact

(c) Financial

(d) Transaction

(a) Performance of a contract with you 

(b) Necessary for our legitimate interests (to recover debts due to us)

To manage our relationship with you which will include:

(a) Notifying you about changes to our terms or privacy policy 

(b) Asking you to leave a review or take a survey

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Transaction 

(e) Marketing and Communications

(a) Performance of a contract with you 

(b) Necessary to comply with a legal obligation

(c) Necessary for our legitimate interests (to keep our records updated, to maintain and improve the quality of our products and to study how customers view and use our products/services)

Entering a prize draw, participate in a competition or complete a survey

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Usage

(e) Marketing and Communications

(a) Performance of a contract with you 

(b) Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)

To administer and protect our business and our Site (including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data)

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

(a) Necessary for our legitimate interests (for running our business, provision of administration and IT services, network security, to prevent fraud and in the context of a business reorganisation or group restructuring exercise)

(b) Necessary to comply with a legal obligation

To deliver relevant Site content to you and measure or understand the effectiveness of the content and marketing we provide and carry out with you

(a) Identity

(b) Contact

(c) Profile

(d) Usage

(e) Marketing and Communications

(f) Technical

Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them, to grow our business and to inform our marketing strategy)
To use data analytics to improve our Site, products/services, marketing, customer relationships and experiences

(a) Technical

(b) Usage

Necessary for our legitimate interests (to define types of customers for our products and services, to keep our Site updated and relevant, to develop our business and to inform our marketing strategy)
To make suggestions and recommendations to you about goods or services that may be of interest to you

(a) Identity

(b) Contact

(c) Technical

(d) Usage

(e) Profile

Necessary for our legitimate interests (to develop our products/services and grow our business)

AUTOMATED DECISION MAKING

We use some of the personal information you provide us to conduct some level of automated decision-making – for example, we use certain personal information (for example, IP addresses or payment information) to automatically block certain potentially fraudulent transactions for a short period of time.

MARKETING

Our objective is to enable you to make choices around certain personal data uses, particularly around marketing and advertising. You can contact us in relation to these at any time.

This includes our use of Facebook Pixel which is a tracking [plug-in] which we use on our Site and which enables us to serve our relevant marketing messages and promotions to you via your Facebook account if you have one and we have agreed with Facebook that we want to do so.

Promotional offers from us

We may use your Identity, Contact, Technical, Usage and Profile Data to form a view on what we think you may want or need, or what may be of interest to you. This is how we decide which products, services and offers may be relevant for you and we refer to this generally as marketing.

You will receive marketing communications from us if you have requested information from us or have expressly consented to receive them in the course of purchasing products from us or if you provided us with your details when you entered a competition or registered for a promotion and, in each case, you have not opted out of receiving that marketing.

Third-party Marketing

We will get your express opt-in consent before we share your personal data with any company outside us for marketing purposes.

Opting out

You can ask us or third parties to stop sending you marketing messages at any time by following the opt-out links on any marketing message sent to you or by contacting us at any time.

Where you opt out of receiving these marketing messages, this will not apply to personal data provided to us as a result of a product purchase, warranty registration, product experience or other transaction.

COOKIES

You can set your browser to refuse all or some browser cookies, or to alert you when websites set or access cookies. If you disable or refuse cookies, please note that some parts of this Site may become inaccessible or not function properly. For more information about the cookies we use, please see our cookie policy.

CHANGE OF PURPOSE

We will only use your personal data for the purposes for which we collected it, unless we reasonably consider that we need to use it for another reason and that reason is compatible with the original purpose. If you wish to get an explanation as to how the processing for the new purpose is compatible with the original purpose, please contact us

If we need to use your personal data for an unrelated purpose, we will notify you and we will explain the legal basis which allows us to do so.

Please note that we may process your personal data without your knowledge or consent, in compliance with the above rules, where this is required or permitted by law.

We may have to share your personal data with the parties set out below for the purposes set out in the table in section 4 above.

Specific External third parties such as;

 1. MailerLite

  MailerLite provides an email address management service, automation and marketing platform (message sending) and related services, and is a trade name of The MailerLite Group, LLC. We use these services to manage our subscriber database which includes Contact and Marketing and Communications Data for example.

  Processing may take place in the US or in other countries outside of the EU. MailerLite states that it uses its affiliates and various third party sub-processors to assist it in providing these services and that such sub-processors provide cloud hosting and storage services; content delivery and review services; assist in providing customer support; and in incident tracking, response, diagnosis and resolution services.Read More Privacy Policy of MailerLite here.

 2. Zendesk Inc

  Zendesk provides messaging, chat and communication services that we use to provide customer relationship services for our users.

  [Processing may take place in the U.S. or in other countries outside of the EU.]

 3. Printify

  Printify or as we are legally known, Printify, inc is based in Wilmington 19801, Delaware and provides us with product printing and fulfilment/delivery services. Read detailed Privacy Policy of Printify here.

 4. Printful

  Printiful or as we are legally known, Printiful, inc is based in Riga, Latvia and Charlotte NC, and provides us with product printing and fulfilment/delivery services. Read detailed Privacy Policy of Printiful here

 5. Google Inc. – Google Customer Reviews

  Google Customer Reviews provides us with customer review enabling technology services so we can ask you to leave a review in connection with your purchases from us. Processing may take place in the U.S. or in other countries outside of the EU.

Other external third parties:

 • Professional advisers acting as processors or joint controllers including lawyers, bankers, auditors and insurers based in the United Kingdom who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services.
 • HM Revenue & Customs, regulators and other authorities acting as processors or joint controllers based in the United Kingdom who require reporting of processing activities in certain circumstances.

Third parties to whom we may choose to sell, transfer, or merge parts of our business or our assets. Alternatively, we may seek to acquire other businesses or merge with them. If a change happens to our business, then the new owners may use your personal data in the same way as set out in this privacy notice.

We require all third parties to respect the security of your personal data and to treat it in accordance with the law. We do not allow our third-party service providers to use your personal data for their own purposes and only permit them to process your personal data for specified purposes and in accordance with our instructions.

Several of our external third parties are based outside the European Economic Area (EEA) so their processing of your personal data will, in limited circumstances, involve a transfer of data outside the EEA.

Whenever we transfer your personal data out of the EEA, we ensure a similar degree of protection is afforded to it by ensuring at least one of the following safeguards is implemented:

Google has recently updated its general approach to privacy and has stated (amongst other things) that it complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework, regarding the collection, use, and retention of personal information from data subjects in the EEA and with the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework regarding the collection, use and retention of personal information from data subjects in Switzerland.

MailerLite has stated (amongst other things) that it complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework, regarding the collection, use, and retention of personal information from data subjects in the EEA and with the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework regarding the collection, use and retention of personal information from data subjects in Switzerland.

Please contact us if you want further information on the specific mechanism used by us when transferring your personal data out of the EEA.

We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal data to those employees, agents, contractors and other third parties who have a business need to know. They will only process your personal data on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality.

We have put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.

HOW LONG WILL YOU USE MY PERSONAL DATA FOR?

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements.

To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

By law we have to keep basic information about our customers (including Contact, Identity, Financial and Transaction Data) for six years after they cease being customers for tax purposes.

In some circumstances you can ask us to delete your data: see section 9 below in respect of requesting erasure for further information.

In some circumstances we may anonymise your personal data (so that it can no longer be associated with you) for research or statistical purposes in which case we may use this information indefinitely without further notice to you.

Under certain circumstances, you have rights under data protection laws in relation to your personal data. These rights include the following types if “request”:

 • Request access to your personal data.
 • Request correction of your personal data.
 • Request erasure of your personal data.
 • Object to processing of your personal data.
 • Request restriction of processing your personal data.
 • Request transfer of your personal data.
 • Right to withdraw consent.

You have the right to:

Request access to your personal data (commonly known as a “data subject access request”). This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it.

Request correction of the personal data that we hold about you. This enables you to have any incomplete or inaccurate data we hold about you corrected, though we may need to verify the accuracy of the new data you provide to us.

Request erasure of your personal data. This enables you to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us continuing to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal data where you have successfully exercised your right to object to processing (see below), where we may have processed your information unlawfully or where we are required to erase your personal data to comply with local law. Note, however, that we may not always be able to comply with your request of erasure for specific legal reasons which will be notified to you, if applicable, at the time of your request.

Object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You also have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which override your rights and freedoms.

Request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of your personal data in the following scenarios: (a) if you want us to establish the data’s accuracy; (b) where our use of the data is unlawful but you do not want us to erase it; (c) where you need us to hold the data even if we no longer require it as you need it to establish, exercise or defend legal claims; or (d) you have objected to our use of your data but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it.

Request the transfer of your personal data to you or to a third party. We will provide to you, or a third party you have chosen, your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Note that this right only applies to automated information which you initially provided consent for us to use or where we used the information to perform a contract with you.

Withdraw consent at any time where we are relying on consent to process your personal data. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before you withdraw your consent. If you withdraw your consent, we may not be able to provide certain products or services to you. We will advise you if this is the case at the time you withdraw your consent.

If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us

NO FEE USUALLY REQUIRED

You will not have to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of the other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive. Alternatively, we may refuse to comply with your request in these circumstances.

WHAT WE MAY NEED FROM YOU

We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and ensure your right to access your personal data (or to exercise any of your other rights). This is a security measure to ensure that personal data is not disclosed to any person who has no right to receive it. We may also contact you to ask you for further information in relation to your request to speed up our response.

TIME LIMIT TO RESPOND

We try to respond to all legitimate requests within one month. Occasionally it may take us longer than a month if your request is particularly complex or you have made a number of requests. In this case, we will notify you and keep you updated.